C# Değişken Türleri ve Tanımlama-2

0
890

Değişken türleri ve tanımlama yazısının ikinci bölümünü anlatıyorum. Diğer değişken türleri yazısında “char” ve “string” değişken türlerini anlatmıştık. Şimdi ise sayısal değişken türlerini anlatmaya başlıyorum.

Byte ve Sbyte

C# değişken türlerinden byte ve sbyte 1 baytlık kapasiteleri vardır. “byte” kapsadığı tam sayı değeri “0 – 255” arası değer almaktadır. “sbyte” kapsadığı tam sayı değer “-128 ile +127” arası değer almaktadır. Aşağıdaki resimde gördüğünüz örnek olarak nasıl tanımlanır buna bakalım.

Short ve Ushort

C# değişken türlerinden short ve ushort 2 baytlık kapasiteleri vardır. “short” kapsadığı tam sayı değeri “-32768 ile 32767” arası değer almaktadır. “ushort” kapsadığı tam sayı değeri “0 – 65535” arası değer almaktadır. Aşağıdaki resimde gördüğünüz örnek olarak nasıl tanımlanır buna bakalım.

İnt ve Uint

C# değişken türlerinden int ve uint 4 baytlık kapasiteleri vardır. “int” kapsadığı tam sayı değeri “-2147483648 ile 2147483647” arası değer almaktadır. “uint” kapsadığı tam sayı değeri “0 – 4294967295” arası değer almaktadır. Aşağıdaki resimde gördüğünüz örnek olarak nasıl tanımlanır buna bakalım.

Long ve Ulong

C# değişken türlerinden long ve ulong 8 baytlık kapasiteleri vardır. “long” kapsadığı tam sayı değeri “-9223372036854775808 ile 9223372036854775807” arası değer almaktadır. “ulong” kapsadığı tam sayı değeri “0 – 18446744073709551615” arası değer almaktadır. Aşağıdaki resimde gördüğünüz örnek olarak nasıl tanımlanır buna bakalım.

Float, Double ve Decimal

C# değişken türlerinden (float, double ve decimal) float 4 baytlık reel sayı değeri almaktadır. Double 8 baytlık reel sayı değeri almaktadır. Decimal 16 baytlık reel sayı değeri almaktadır. Aşağıdaki resimde gördüğünüz örnek olarak nasıl tanımlanır buna bakalım.

C# değişken türleri ve tanımlama yazısında anlatacaklarım bu kadar diğer C# konularını anlatmaya devam edeceğim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here